۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
1391/11/08 /Dorsapax//Data/Sub_38/File/Resize/salon-ebn e sina.gif
کارگاه مالکیت معنوی (ثبت اختراعات و نو آوری ها) برگزار شد
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در تاریخ 4/11/91  اقدام به برگزاری کارگاه مالکیت معنوی (ثبت اختراعات و نو آوری ها) جهت اعضای محترم هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان  نمود . قابل ذکر می باشد مطالب ارائه شده در این کارگاه در وب سایت معاونت تحقیقات و فنآوری گزینه کارگاهها، مطالب ارائه شده در کارگاهها ، قابل دسترسی می باشد. 
 
 
تعداد بازدید: 102
Powered by DorsaPortal