دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
طرح هاي تحقيقاتي مشترك

1- مداخله مردمي تخصصي جهت ترك اعتياد به سيگار و اشاعه آن به ساير سيگاريهاي دانش آموز و دانشجوي شهركرد
مجري : دكتر محمود رفيعيان

2- مقايسه تيتر آنتي بادي درمانهاي سه نوبتي و پنج نوبتي در افراديكه يك ، دو و سه سال قبل تحت
درمان ضد هاري قرار گرفته اند در شهرستان شهركرد
مجري : دكتر هدايت الله شيرزاد

3- تدوين مداخله اي مردمي - تخصصي جهت كنترل خشونت خانگي در شهركرد
مجري : دكتر سيد محمد كاظم حسيني اصل
تاریخ به روز رسانی:
1393/06/24
تعداد بازدید:
7504
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-