دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
معرفي واحد و اهداف آن
رييس واحد : دكتر محمود اخلاقي
درجه علمي: دانشيار
متخصص بيهوشي
پست الكترونيك: akhlaghi236@yahoo.com
 
اعضاي واحد :
1- شوراي پژوهشي :
 

تخصص

مدرك تحصيلي

نام و نام خانوادگي

رديف

بيهوشي

دكتري تخصصي

دكتر محمود اخلاقي

1

فوق تخصص جراحي توراكس

دكتري تخصصي

دكتر محمد موذني

2

ارولوژي

دكتري تخصصي

دكتر محمد رجايي

3

اورتوپدي

دكتري تخصصي

دكتر مرتضي دهقان

4

اعصاب

دكتري تخصصي

دكتر ناهيد جيواد

5

ENT

دكتري تخصصي

دكتر سروش اماني

6

آمار و اپيدميولوژي

دكتري تخصصي

دكتر علي احمدي

7

بيوشيمي

دكتري تخصصي

دكتر كيهان قطره

8

فيزيولوژي

كارشناسي ارشد

زهرا فروزنده

9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-مشاوران واحد:
دكتر علي احمدي

كارشناس مسئول واحد:
زهرا فروزنده
پست الكترونيك:forouzandehz89@yahoo.com

خدمات مشاوره اي :
مشاوره در طراحي و متدولوژي تحقيق
مشاوره در نحوه تهيه و تدوين طرح تحقيقاتي
مشاوره در نحوه تهيه و تدوين مقاله
مشاوره در نحوه رفرنس نويسي

برنامه حضور مشاور :

روزهاي شنبه به صورت يك هفته در ميان از ساعت 8-10

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/09/07
تعداد بازدید:
3593
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-