دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۲۹
آئين نامه هاي اخلاق در پژوهش
 
رديف عنوان
1 چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي
2  راهنماي اخلاقي كارآزماييهاي باليني در جمهوري اسلامي ايران
3 راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي داراي آزمودني انساني  
 4 راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان
 5 راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيك پزشكي
 6 راهنماي اختصاصي پژوهشهاي علوم پزشكي مرتبط با HIV/AIDS
 7 راهنماي كشوري اخلاق در انتشارآثار پژوهشي علوم پزشكي
 8 راهنماي اخلاقي پژوهش با سلولهاي بنيادي
 9 راهنماي اخلاقي پژوهش بر روي عضو و بافت انساني 
 10 راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيب پذير
 11 كدهاي پيشنهادي حفاظت آزمودني انساني در پژوهشهاي علوم پزشكي 
 12 دستورالعمل كميته هاي منطقه اي در پژوهشهاي علوم پزشكي 
13دستورالعمل رسيدگي به تخلف هاي پژوهشي در تحقيقات علوم پزشكي در ايران 
14  دستورالعمل تشكيل ، سطح بندي و شرح وظايف كميته هاي اخلاق         
15سياست هاي پژوهشي درجهت ارتقاي رعايت اخلاق در پژوهش
 16
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/03
تعداد بازدید:
6501
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-