دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۳
همکاران
نام  ابوالقاسم
نام خانوادگي  شريفي
مدرك تحصيلي  كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
سمت اداري رئيس گروه همكاريهاي دانشگاهي و بين المللي
پست الكترونيك international@skums.ac.ir
 تلفن تماس 0381-3350080
نام  حميرا
نام خانوادگي  فروزنده شهركي
مدرك تحصيلي  كارشناسي
سمت اداري  كارشناس سمينارها
پست الكترونيك
 تلفن تماس 0381-3350080
نام  فاطمه
نام خانوادگي  رفيعي
مدرك تحصيلي  كارشناس زبان انگليسي
سمت اداري  مترجم
پست الكترونيك ----
 تلفن تماس 0381-3350080
تاریخ به روز رسانی:
1394/05/07
تعداد بازدید:
8877
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-