دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
فرمها
 عنوان فرم   رديف 
  طرحهاي تحقيقاتي
 (pdf) (word) فرم پروپوزال طرح تحقيقاتي   1
 (pdf) (word)  HSRفرم پروپوزال طرح تحقيقاتي   2
(ضوابط نگارش گزارش پاياني (الگوي 1-3-25  3
 فرم نظارت بر طرح تحقيقاتي
 4
 راهنماي احتراز از مطالعات كارآزمايي باليني نما 5
 گروه مشاورين مقاله نويسي
 فرم درخواست خدمات اوليه  1

 2
روابط بين الملل و اطلاع رساني
فرم تقاضاي حق التشويق مقالات منتشر شده در كنگره ها
فرم تقاضاي حق التشويق مقالات منتشر شده  2
فرم گزارش سفر همايش هاي علمي خارج از كشور  3
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/20
تعداد بازدید:
8088
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-