دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۲
ثبت بيماري هاي قلبي

c مسول ثبت بيماري هاي سندرم حاد كرونر و مداخلات كرونر

دكتر احسان شيرواني

دكتراي تخصصي قلب و عروق

آدرس: شهركرد- بيمارستان هاجر (س)

Shirvani_xs100@yahoo.com

كارشناس ثبت: زهره نادري

هدف كلي:

ثبت دقيق اطلاعات اصلي بيماران مراجعه كننده به منظور  مداخله كرونري

هدف كاربردي:

1.        بهبود كيفيت درمان با دسترسي سريعتر پزشكان به اطلاعات بيمار

2.        بهبود كيفيت درمان با انتخاب بهترين روش درماني

3.        تسهيل اجراي نظام حاكميت باليني طبق سياستهاي كلي نظام سلامت

4.        تسهيل در تحقق سياستهاي بلندمدت نظام سلامت

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
2418
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-