دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۲۹
1392/02/23
قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت در کنگره سایکوسوماتیک
الف) جهت شرکت در پنجمین کنگره سایکوسوماتیک به موارد زیر توجه نمائید:
مبلغ ثبت نام جهت پزشکان 800000 ریال ، سایرین 500000 ریال

ب) چنانچه از طریق سیستم آموزش مداوم ثبت نام می نمائید پرداخت هزینه در این سامانه غیر فعال می باشد و پرداخت هزینه مانند بند الف می باشد.
ج) در هر مقاله فقط ارائه دهنده مقاله نیاز به واریز هزینه ثبت نام ندارد و همکاران مقالات جهت دریافت گواهی شرکت می بایست هزینه را واریز و از طریق سایت ثبت نام نمایند. با توجه به اینکه مقاله این افراد قبلا دریافت شده لذا می بایست در قسمت نحوه شرکت ، گزینه بدون ارائه مقاله را انتخاب نمایند.
د) شماره حساب جهت واریز هزینه ثبت نام : 2138501503003 بانک رفاه- به نام درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
ر) ارائه فیش بانکی در روز همایش الزامی است.
ارائه گواهی شرکت منوط به رعایت موارد فوق می باشد.
                                                                                                                 دبیرخانه همایش سایکوسوماتیک
تعداد بازدید:
10
نویسنده:
منبع:
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-