دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۱
1394/01/26
چهارمين همايش دانشجويي كار و سبك زندگي ديني برگزار شد.
 اين همايش با برنامه ريزي ها و نشست هاي متعدد در قالب كميته هاي علمي و اجرايي برگزار گرديد.
محورهاي همايش، با عناوين زير تعيين گرديد:
  • جايگاه كار و تلاش در آموزه هاي ديني
  • پيوست فرهنگي كار
  • آسيب شناسي كار در ايران
  • فرهنگ كار جمعي
  • علل كارگريزي
  • نقش كار و اشتغال در كاهش آسيب هاي اجتماعي
  • راهكارهاي تقويت وجدان كاري
  • نگاه دين بر سلامت محيط كار
  • جايگاه كار در سلامت افراد بر اساس آموزه هاي ديني
  • كاردرماني
مهلت ارسال مقالات تا 1 اسفندماه 1391 تعيين شده بود كه با توجه به استقبال دانشجويان تا تاريخ 23/12/1393، تمديد شد. جمعا تعداد 80 مقاله ي كامل به آدرس پست الكترونيك دبيرخانه ي همايش ارسال گرديد. با توجه به مشترك بودن همايش، داوران به صورت مشترك از دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دانشگاه جامع علمي كاربردي و داوران پيشنهادي كميته امداد انتخاب شدند. نهايتا بعد ار انجام داوري و نظر كميته ي علمي همايش، تعداد 24 مقاله پذيرفته شد كه 3 مقاله به عنوان سخنراني و مابقي به صورت ارائه ي پوستر انتخاب شدند.
جهت ارتقاء سطح علمي همايش 3 كارگاه نيز ترتيب داده شد. كارگاه ويژه ي گروه هاي خودكفايي كميته امداد، كارگاه كارآفريني و كارگاه كار و سلامت كه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مسئوليت برگزاري اين كارگاه را در حيطه ي وظايف و تخصص خود، برعهده گرفت.
تعداد بازدید:
16
نویسنده:
منبع:
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-