دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۳۰
1394/03/25
بازديد اعضاي كميته تحقيقات طب اسلامي از مركز پژوهش حوزه ودانشگاه قم
اعضاي شوراي مركزي كميته تحقيقات طب اسلامي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در تاريخ دوشنبه 1394/3/18 از مركز پژوهشهاي حوزه ودانشگاه قم بازديد و سه شنبه 1394/3/19 از موسسه مطالعاتي تاريخ پزشكي وطب اسلامي بازديد به عمل آوردند. در اين بازديد ها ابتدا جلسه اي با حضور اعضاي هيئت علمي مراكز تشكيل گرديد كه دراين جلسات جناب آقاي دكترحكيميان معاونت پژوهشي مركز پژوهشگاه حوزه ودانشگاه و سركار خانم دكتر قدس رياست موسسه مطالعات پزشكي ضمن خوش آمد گويي به معرفي مراكز ونحوه فعاليت آن در حوزه هاي مختلف آموزشي وپژوهشي پرداختند.سپس جناب حجت الاسلام دكتر نورمحمدي عضو كميته تحقيقات طب اسلامي ضمن معرفي گروه ،نحوه فعاليت كميته را ارائه نمودند همچنين جناب آقاي دكترمحمود مباشري معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد هدف از اين بازديدها را آشنايي با فعاليتهاي موسسه در حوزه پژوهشهاي طب اسلامي عنوان نمودند سپس اعضاي جلسه به بحث وتبادل نظر در خصوص چگونگي فعاليتها پرداختند وجهت تعامل هرچه بيشتر اين كميته با موسسه موارد ذيل پيشنهاد گرديد:
-ارتباط علمي بين مراكز
-ارتباط وهمكاري طرحهاي پژوهشي با موضوعات روانشناسي وعلوم رفتاري
-ارتباط وهمكاري در طرح هاي پژوهشي با موضوعات طب اسلامي ومكمل
-ارتباط هرچه بيشتر با اساتيد حوزه طب سنتي
-همكاري در ارائه طرحهاي مشترك واستفاده از اساتيد راهنما ومشاور
-توجه به طب بومي وگياهان داروئي با توجه به پتانسيل خوب استان چهارمحال وبختياري

در پايان اعضاي گروه از كتابخانه هاي مراكز بازديد به عمل آوردند.
تعداد بازدید:
39
نویسنده:
منبع:
كميته تحقيقات طب اسلامي
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-