دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۷/۱
1394/05/05
مراسم توديع و معارفه معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار شد
به گزارش وب دا؛ مراسم توديع و معارفه معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد صبح سومين روز از مردادماه جاري با حضور، رياست، معاونين، روسا دانشكده و مراكز بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه و جمعي از كاركنان معاونت پژوهشي در سالن همايش هاي ابن سيناي مجتمع رحمتيه برگزار شد.
دكتر محمود مباشري در اين مراسم، از تلاش مجدانه كليه پرسنل جهت انجام امور و اجراي وظايف محوله به اين معاونت تشكر و قدرداني كرد.
وي در ادامه به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در طي خدمت در سمت معاونت تحقيقات و فناوري پرداخت و خاطر نشان كرد، كسب رتبه برتر پژوهشي براي يازده سال متوالي در بين دانشگاه هاي هم طراز موفقيتي است كه اميداريم با تلاش كليه دوستان همچنان استمرار پيدا نمايد.
دكتر مباشري با اشاره به سياست جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي مبني بر ارتقاء كيفي شاخصهاي پژوهشي افزود: هم اكنون تعداد مراكز تحقيقات دانشگاه از دو مورد به چهار مورد افزايش پيدا كرده است .
وي، از تقويت فرهنگ پژوهشي و ايجاد رقابت سالم در بين همكاران، كارشناسان و اعضاي هيئت علمي جهت ارائه طرح هاي پژوهشي در سالهاي اخير اظهار خرسندي كرد و افزود: تعريف فرآيندها براي هر موضوع و مراجعه به قوانين و آئين نامه هاي پژوهشي از ديگر دستاوردهاي سالهاي خدمت بنده در اين حوزه مي باشد.
دكتر مباشري در ادامه خواستار همكاري مجدانه تمامي پرسنل با سرپرست جديد معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه شد.
سرپرست جديد معاونت فناوري و تحقيقات دانشگاه نيز با تشكر از حسن توجه مسئولين دانشگاه و انتصاب وي در اين سمت افزود: در حال حاضر ايران رتبه 17 توليد علم در دنيا را دارست و اين در حالي است كه در حوزه نانو و سلولهاي بنيادين نيز اين كشور حرف براي گفتن دارد.
دكتر سيد كمال صولتي اقدامات صورت گرفته در زمينه تحقيقات و پژوهش را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: تلاش كليه خدمتگزاران در اين حوزه ارتقاء شاخصها و بهبود وضعيت كنوني است.
وي، تربيت نيروي انساني و توليد محصول علمي را از مولفه هاي توسعه در حوزه پژوهش عنوان كرد و افزود: سرمايه گذاري ها در مرحله توليد ملموس و نمايان مي شوند لذا نبايد از تقويت اين مولفه در كنار ساير مولفهها غافل ماند.
دكتر صولتي، به آمار بالاي اختراعات در كشورهاي مسلمان اشاره داشت و افزود: همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب و بكارگيري همه ظرفيت ها راه پر فراز و نشيبي در پيش روي هست.
وي، جايگاه پژوهش در بين ساير فعاليت هاي بهداشتي، درماني و تامين دارو و تجهيزات را تنزل يافته دانست و تصريح كرد: بايد با نگاه به جايگاه واقعي پژوهش و هدف تقويت زير ساختهاي فعاليتهاي پژوهشي برنامه ريزي و اقدام كرد.
رياست دانشگاه علوم پزشكي استان نيز در اين مراسم ضمن قدرداني از تلاش و زحمات دكتر محمود مباشري، از دكتر صولتي بدليل قبول اين مسئوليت خطير قدرداني نمود.
دكتر مرتضي هاشم زاده، اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش را مطلوب ارزيابي كرد و افزود: اگر چه شرايط كشور روبه بهبود است اما مشكل تامين منابع مالي همچنان ملموس و مسئله ساز است.
وي اظهار داشت: مقاومت و ارائه راهكارهاي موثر جهت برون رفت از وضعيت كنوني وظيفه كليه خدمتگزاران به نظام است.
وي گفت: علي رغم كمبود بودجه در مجموعه اما همچنان توجه به فعاليت هاي پژوهشي و تقويت فرهنگ پژوهش از اولويت هاي دانشگاه علوم پزشكي استان بوده است.
دكتر هاشم زاده با اشاره به كسري بودجه جهت پرداخت كاارنه پزشكان و پرسنل افزود: شوراي پژوهشي دانشگاه به شدت پيگير پرداخت بدهي دانشگاه به پژوهشگران است.
وي، برنامه ريزي ، هم فكري، انجام مطالعات جامع را لازمه فايق آمدن بر سختي ها عنوان كرد.گفتني است، در پايان اين مراسم ضمن اهداي لوح سپاس و هدايايي به رسم يادبود به دكتر محمود مباشري معاون اسبق تحقيقات و فناوري، حكم انتصاب دكتر سيد كمال صولتي قرائت و به دست دكتر هاشم زاده به وي تقديم گرديد.
تعداد بازدید:
76
نویسنده:
منبع:
روابط عمومي دانشگاه
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-