دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۶/۲۹
1394/08/25
جلسه مديران و دبيران دفاتر تحقيقات دانشجويي كشور برگزار گرديد.
 در اين جلسه ضمن انتخاب اعضاي شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي در خصوص بازنگري اساسنامه دفاتر تحقيقات دانشجويي بحث و تبادل نظر گرديد.
 
كميته تحقيقات دانشجويي
تعداد بازدید:
44
نویسنده:
منبع:
كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33342414 -038
vcrt@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/06/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-